Oferta

GBT oferuje swoim klientom pełen zakres usług przeładunkowych dla zboża, śrut oleistych oraz innych suchych towarów masowych.

Zdolność składowania:
• magazyn płaski z 3 zasiekami o łącznej powierzchni składowania 19.000 mt
• 10 silosów: 36.000 mt

Raty przeładunkowe statku:
• załadunek 450 mt/h
• rozładunek: 200 mt/h

Samochody ciężarowe:
• 3 oddzielne kosze przyjęciowe o wydajności 3×150 mt/h
• załadunek: 150 mt/h
• załadunek kontenerów 100 mt/h

Wagony:
• zautomatyzowany system rozładunkowo-załadunkowy o wydajności 100 mt/h

Dodatkowe usługi:
• suszarnia 50 mt/h
• w pełni wyposażone laboratorium

Nabrzeże GBT:
• Max zanurzenie: 7,9 m
• Max długość całkowita: 190 m
• Max szerokość: 31 m
• Max DWT: 35.000 (niepełno-ładowne do max draftu 7,9m)

Serdecznie zapraszamy do współpracy!