Kontakt

GBT Sp. z o.o.

ul. Promowa 1,
80-702 Gdańsk

Tel.: +48 58 77 09 100
Fax: +48 58 77 09 119
office.gbt@gbtgdansk.com

Rafał Różański
Prezes Zarządu

Tel.: +48 58 77 09 102
e-mail: rafal.rozanski@gbtgdansk.com

Karolina Ksoń-Kowalski
Kierownik ds. utrzymania ruchu

Tel.: +48 58 77 09 100
Kom. : + 48 508 810 315
e-mail: karolina.kson@gbtgdansk.com

Szymon Gęga

Tel.: +48 58 77 09 101
Kom. : + 48 514 971 091
e-mail: szymon.gega@gbtgdansk.com

Laboratorium – Waga

Tel.: +48 58 77 09 103
Kom.: + 48 514 016 256
e-mail: labor.gbt@gbtgdansk.com