O firmie

GBT Sp. z o.o. powstała w wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Malteurop Polska i Copenhagen Merchants. Grupa Malteurop  jest jednym z największych producentów słodu na świecie, ze zdolnością produkcyjną ponad 2,2 miliona ton słodu rocznie. Firma jest obecna w 14 krajach Europy, Ameryce Północnej, Oceanii i Azji, posiada 27 oddziały produkcyjne.

Copenhagen Merchants jest wiodącym międzynarodowym brokerem zbóż, koncentrującym się głównie na ziarnie pochodzącym z krajów skandynawskich, Niemiec oraz Morza Bałtyckiego. CM posiada terminale przeładunkowe w Danii, Szwecji, Polsce i Łotwie o łącznej zdolności składowania około 600 tys. ton zbóż.

Terminal usytuowany jest na Nabrzeżu Bytomskim w Porcie Gdańsk. Budowę Terminala zakończono pod koniec 2012, a pierwszy załadunek statku odbył się w Styczniu 2013. GBT składa się z w pełni zautomatyzowanych magazynów płaskich i silosów o łącznej pojemności 55 tysięcy ton i systemu przeładunkowego umożliwiającego zarówno obsługę relacji importowej, jak i eksportowej. Ponadto terminal wyposażony jest w kompleksową technologię suszenia ziarna oraz czyszczalnie do wstępnego czyszczenia.

Terminal posiada nowoczesne i w pełni wyposażone laboratorium i na życzenie klientów pozwala przeprowadzenie szybkich i dokładnych analiz. Do dodatkowych usług należy również obsługa agencji shippingowej, w pełni zintegrowana z aktywnością Terminala.

Misja Firmy – Odpowiedzialność, Elastyczność i Efektywność

Gdański Terminal Masowy koncentruje się na przeładunku masowych towarów rolnych, głównie zbóż i śrut. Na nabrzeżu obsługuje się statki o wyporności do 35.000 DWT (niepełno-ładowne do max draftu 7,9m).

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, GBT rozpoczęło załadunek kontenerów z materiałem sypkim pochodzenia rolnego.

Terminal GBT został akredytowany przez firmę DEKRA:

GMP-ENG     GMP-ENG